Celodenný

DiSC SEMINÁR

Chcete zvýšiť svoju osobnú alebo firemnú výkonnosť?

Chcete spoznať svoje silné a slabé stránky?

Viete, ako zostaviť efektívny a motivovaný tím?

Chcete lepšie porozumieť sebe a iným?

O TRÉNINGU A PREČO SA ZÚČASTNIŤ

Čo sa dozviete?

 • TYPOLÓGIA A TYPY OSOBNOSTÍ podľa metodológie DISC
 • Aký je VÁŠ OSOBNOSTNÝ PROFIL 
 • Vaše SILNÉ A SLABÉ STRÁNKY a ako s nimi pracovať
 • Ako ROZPOZNAŤ PROFILY INÝCH a porozumieť im
 • Aké je IDEÁLNE ZAMESTNANIE pre jednotlivé profily 
 • Ako zostaviť EFEKTÍVNY A MOTIVOVANÝ TÍM
 • Ako zefektívniť VÝBER ZAMESTNANCOV, ich vedenie, motivovanie, KOMUNIKÁCIU a PREDAJ

MIESTO, ČAS A CENA SEMINÁRA

KEDY

streda 21.11.2019
od 9:00 do 17:00
VYPREDANÉ

KEDY

štvrtok 26.2.2020
od 9:00 do 16:00
VYPREDANÉ

KEDY

BUDE UPRESNENÉ
od 9:00 do 17:00 VOĽNÉ

KDE

VIENNA HOUSE EASY (bývalý hotel Chopin), Galvaniho 28, Bratislava

CENA

198 Eur (seminár + profil DiSC Classic 2.0)

ZAREGISTRUJTE SA TERAZ

Počet miest je obmedzený!

V prípade záujmu o seminár napíšte na
info@discprofil.sk alebo zavolajte 0903 240 801
alebo vyplňte formulár.

PREČO SI VYBRAŤ NAŠE TRÉNINGY

 • INTERAKTÍVNE, dynamicky striedame prax a teóriu
 • PRAKTICKÉ – poznatky môžete využiť v práci aj v každodennom osobnom živote
 • Účastníci si osvoja KONKRÉTNE TECHNIKY a TIPY
 • FLEXIBILNÉ – obsah operatívne prispôsobujeme potrebám skupiny
 • Využívame najnovšie vedecké poznatky o FUNGOVANÍ MOZGU a psychiky
 • Používame najnovšie TRENDY vo vzdelávaní a osobnostnom rozvoji, NLP, atď.
 • Nás kurz NEKONČÍ ODCHODOM zo seminárnej miestnosti
 • Motivujeme účastníkov, aby SKUTOČNE VYUŽÍVALI naučené poznatky v praxi

KTO VÁS BUDE SEMINÁROM SPREVÁDZAŤ

Ing. Jaroslava Vaculčiaková, PhD.

CEO & Senior tréner a konzultant

Je skúsenou trénerkou, koučkou a konzultantkou v oblasti komunikácie, soft skills, leadershipu a zvyšovania výkonnosti a spokojnosti zamestnancov. Pracuje s jedinečnými NLP technikami a zahraničným know-how z oblasti efektívnej komunikácie, emočnej inteligencie, zvyšovania ľudského potenciálu a dosahovania cieľov. Je absolventkou certifikovaného tréningu the American Board of NLP v Londýne a certifikovanou trénerkou osobnostnej typológie DiSC.

Počas svojej dlhoročnej profesionálnej kariéry poskytovala komunikačné poradenstvo a tréningy mnohým významným firmám, manažérom i politikom. Prednáša na konferenciách a univerzitách, je odborným garantom úspešného Trend seminára od Manažéra k lídrovi. Pravidelne publikuje a vystupuje v odborných médiách. 

KLIENTI A REFERENCIE

"Jarka je výborný tréner a kouč, ako aj veľký profesionál a odborník v oblasti tvorby stratégií a krízovej komunikácie. Dokáže inšpirovať a citlivo prepájať nové poznatky s dlhoročnými bohatými skúsenosťami z rôznych firiem a oblastí pôsobenia. Má široký rozhľad, záber a biznis skúsenosti, preto dokáže počas tréningov podložiť teóriu aj praktickými skúsenosťami a erudovane poradiť. Oceňujem na nej jej individuálny prístup, snahu nezištne pomáhať, podeliť sa o všetko, čo vie a vyriešiť každý problém aj nad rámec kontraktu“.

Simona MištíkováManaging Director, PR agentúra DIVINO

"Pani Vaculčiaková je veľmi kompetentná, skúsená trénerka a úspešná podnikateľka s nadhľadom medzinárodných pomerov v segmente osobného a obchodného rozvoja. Myslím si, že popri svojom unikátnom vzdelaní a dlhoročných obchodných a odborných skúsenostiach je prínosom prakticky pre každého, kto má záujem osobne alebo profesne rásť. Vážim si najmä jej príjemný, priateľský a hlavne individuálny prístup k problémom klienta bez rozdielu toho, či sa jedná o pracovný alebo osobnostný posun".

Ervin Palfy M.A.Country & Investičný Manažér, Arnold Investments

„Prednášky pani Vaculčiakovej boli veľmi zaujímavé a prínosné z viacerých dôvodov. Neboli to iba„bežné“ prednášky erudovaného školiteľa, ale boli to prednášky človeka, ktorý dokázal všetky svoje témy podložiť skúsenosťami z vlastnej praxe. V prednáške o prezentačných schopnostiach sme na záver dňa mohli vidieť ako všetky nám odovzdané rady a inštrukcie sama prirodzene implementovala do svojej prezentácie. Z môjho osobného pohľadu je dôležité, aby prednášajúci či školiteľ bol človek nielen erudovaný, ale zároveň prirodzený a zaujímavý. A pani Vaculčiaková takým človekom je.“

Lena MatuškováMarketing Manager, hotel Montfort

"Pri výbere vzdelávania si vyberám nielen podľa témy, ale aj podľa kvality rečníkov. A ak sú to skúsení profesionáli a vedia odovzdať svoje vedomosti i energiu, vtedy má školenie či tréning význam. Pani Vaculčiaková sama prezentuje tieto hodnoty a jej tréningy boli pre mňa veľmi obohacujúce."

Lucia Muthováriaditeľka odboru firemnej komunikácie Allianz - Slovenskej poisťovne

Využívame jedinečné techniky NLP a zahraničné know-how z oblasti emočnej inteligencie, pozitívnej psychológie a zvyšovania ľudského potenciálu