OSOBNOSTNÉ TYPY

podľa DiSC

4 základné osobnostné typy podľa DiSC®

D a I sú viac extrovertné profily, C a S viac introvertné. Ľudia s profilom D a C sú viac zameraní na výsledky a fakty a ľudia s profilmi I a S zasa na ľudí a vzťahy.

Je dôležité si uvedomiť, že neexistuje horší alebo lepší profil. Každý profil je dôležitý a je potrebný v každom dobre fungujúcom tíme alebo komunite. Je ale veľmi dôležité poznať svoj profil a svoje silné a slabé stránky. Pretože aj zo silnej stránky sa môže stať slabá stránka, pokiaľ sa nesprávne používa.

Charakteristika jednotlivých osobnostných typov

D – DOMINANTNÝ
priamy, zameraný na výsledky

Dominantné typy ľudí sa zameriavajú na výsledky. Sú rázni, akční, sebavedomí a priami.

I – INFLUENCER
spoločenský, nadšený, optimistický

„Influenceri“ sú veľmi spoločenskí, výreční, šarmantní. Vedia ľahko ovplyvniť a presvedčiť iných.

C – KONŠTRUKTÍVNY
analytický, opatrný, zameraný na detaily

Ľudia typu C sú analytickí a konštruktívni. Sú dôslední a zameriavajú sa na detaily.

S – STABILNÝ
spolupracujúci, umiernený, trpezlivý

Ľudia typu S sú sociálne orientovaní, radi pomáhajú iným, sú zodpovední a potrebujú istotu.

DiSC Profil je systém, ktorý poskytuje vyhodnotenie prostredníctvom on-line dotazníku. Vyplnenie dotazníku trvá cca 15-20 minút. Systém následne vygeneruje analýzu silných a slabých stránok a možnosti ich ďalšieho rozvoja.

Výsledkom je cca 20-stranový report, ktorý obdržíte e-mailom a následne ho môžete prediskutovať s kvalifikovaným certifikovaným DiSC koučom alebo na praktickom seminári.
Vďaka tomu môžte využít Váš potenciál naplno.