OSOBNOSTNÉ TYPY

podľa DiSC

4 základné osobnostné typy podľa DiSC®

D a I sú viac extrovertné profily, a S viac introvertné. Ľudia s profilom D a C sú viac zameraní na výsledky a fakty a ľudia s profilmi a S zasa na ľudí a vzťahy.

Je dôležité si uvedomiť, že neexistuje horší alebo lepší profil. Každý profil je dôležitý a je potrebný v každom dobre fungujúcom tíme alebo komunite. Je ale veľmi dôležité poznať svoj profil a svoje silné a slabé stránky. Pretože aj zo silnej stránky sa môže stať slabá stránka, pokiaľ sa nesprávne používa.

4 základné osobnostné typy podľa DiSC®

D – DOMINANTNÝ
priamy, zameraný na výsledky

Dominantné typy ľudí sa zameriavajú na výsledky. Sú rázni, akční, sebavedomí a priami.

I – INFLUENCER
spoločenský, nadšený, optimistický

„Influenceri“ sú veľmi spoločenskí, výreční, šarmantní. Vedia ľahko ovplyvniť a presvedčiť iných.

S – STABILNÝ
spolupracujúci, umiernený, trpezlivý

Ľudia typu S sú sociálne orientovaní, radi pomáhajú iným, sú zodpovední a potrebujú istotu.

C – KONŠTRUKTÍVNY
analytický, opatrný, zameraný na detaily

Ľudia typu C sú analytickí a konštruktívni. Sú dôslední a zameriavajú sa na detaily.

Bližšia charakteristika osobnostných typov

STE DOMINANT?
D – Dominantný typ (z ang. Dominance)

Dominantné typy ľudí sa zameriavajú na výsledky. Sú rázni, akční, sebavedomí. Nemajú radi rutinnú prácu, skôr vítajú prekážky a výzvy, ktoré dokážu svojou odhodlanosťou a silou vôle prekonať.

Dominantní ľudia sú extrovertní, radi rozprávajú, keď majú pocit, že je „o čom“. Sú to vizionári a obvykle majú veľmi dobré strategické myslenie. Myslia rýchlo a problémy pre nich nie sú prekážkou, ale výzvou. Výborne sa hodia na riadiace pozície a rozbiehanie projektov. Keď sa ale dostávajú do rutiny, robia to isté dookola, sú zavalení administratívou, nemajú dostatok právomoci a zodpovednosti, niekto im zadáva príkazy, kontroluje ich alebo  sa cítia zviazaní, ich potenciál vyhasína.

Títo ľudia sú obvykle skvelí lídri a majú úžasný potenciál, keď si uvedomia svoje silné aj slabé stránky a popracujú na nich. Keď však v rámci firmy umiestnite takéhoto človeka na nesprávnu pracovnú pozíciu alebo do nesprávneho tímu alebo do nesprávnej fázy projektu, postupne stratí motiváciu a vyhorí.


STE INFLUENCER?

I – Influencer (z ang. Influence)

„Influenceri“ sú veľmi spoločenskí, výreční, šarmantní a radi nadväzujú nové kontakty. Vedia si rýchlo získať ľudí, sú optimistickí, energickí, dokážu ostatných nadchnúť a motivovať. Radi veľa rozprávajú, „kávičkujú“, sú priateľskí, zábavní a potrebujú sa stále obklopovať ľuďmi a pracovať v tíme.

Sú to obvykle výborní obchodníci, komunikátori, hovorcovia, ľudia pracujúci v PR alebo marketingu. Radi začínajú nové projekty, majú množstvo nápadov, sú kreatívni. Medzi ich slabé stánky patrí, že majú problém s dokončovaním projektov, plnením úloh načas a efektivitou.

Môžu byť nezodpovední, čo sa týka plnenia úloh načas. Skôr totiž uprednostnia zábavu pred povinnosťami J. Sú radi stredobodom pozornosti a potrebujú pochvalu a uznanie.


STE STABILNÝ TYP?

S – Stabilný typ (Sociálny typ, z ang. Steadiness)

Stabilné typy ľudí sú väčšinou introvertné a veľmi sociálne orientované. Sú to podporovatelia, ktorí podporujú ostatných členov tímu. Sú starostliví a snažia sa každému pomáhať. Potrebujú pracovať v tíme, podporujú iných, viac im záleží na ostatných, ako sa sebe.

Majú radi stabilitu a zle zvládajú akékoľvek zmeny. Sú trpezliví, pracujú konzistentne, sú spoľahliví a zodpovední. Ťažko znášajú prekážky, problémy či výzvy. Dokážu dobre počúvať a trpezlivo vyjednávať. Nie je pre nich jednoduché nadväzovať nové vzťahy, skôr dokážu harmonizovať a prehlbovať existujúce vzťahy.

Sú obvykle nerozhodní, je pre nich výzvou urobiť rozhodnutie a prejaviť vlastný názor. Premýšľajú skôr krátkodobo ako dlhodobo. Nie sú preto vždy vhodní na vedúce pozície, sú ale nenahraditeľní pre každý tím, pretože ho dokážu stmeliť. Sú to dobrí sociálni pracovníci, sestričky, asistentky vo firmách, pracovníci na oddeleniach služieb zákazníkov, učitelia. Nevadí im rutinná práca a sú veľmi lojálni.


STE C- KONŠTRUKTÍVNY TYP?

C – Konštruktívny typ (Analytický, svedomitý typ, z ang. Conscientiousness)

Ľudia s osobnostným profilom C sú konštruktívne, analytické, zásadové typy. Sú väčšinou introvertní, zameraný na detaily. Sú presní, svedomití, kritickí, stále premýšľajú, zvažujú za a proti a hľadajú negatíva.

Sú to perfekcionisti, odborníci a experti, ktorí fungujú dobre, keď majú jasne vymedzené pravidlá. Sú presní, systematickí a majú radi kvalitu. Radšej pracujú samostatne. Dokážu s ľuďmi jednať diplomaticky a v konfliktoch používajú nepriame prístupy.

Potrebujú istotu a sú efektívni, keď všetko funguje v rámci vychodených „koľají“. Sú konzervatívni, nemajú radi zmeny, výzvy a neistotu. Potrebujú mať všetko pod kontrolou, sú zodpovední, ale ťažko si dokážu priznať chybu. Nevadí im rutinná práca. Sú to dobrí účtovníci, právnici, vedci, analytici alebo bankári.

DiSC Profil je systém, ktorý poskytuje vyhodnotenie prostredníctvom on-line dotazníku. Vyplnenie dotazníku trvá cca 15-20 minút. Systém následne vygeneruje analýzu silných a slabých stránok a možnosti ich ďalšieho rozvoja.

Výsledkom je cca 20-stranový report, ktorý obdržíte e-mailom a následne ho môžete prediskutovať s kvalifikovaným certifikovaným DiSC koučom alebo na praktickom seminári.
Vďaka tomu môžte využít Váš potenciál naplno.