PREČO DiSC® 

0
milión
ľudí ročne
0
rokov
výskumu
0
miliónov
použití

70% firiem Fortune 500 používa DiSC®.  Zvýšte aj Vy svoj úspech s DiSC®!

DiSC profil pomáha jednotlivcom a tímom:

  • Lepšie spoznať samých seba a rozvinúť tak svoj osobný potenciál a výkonnosť
  • Porozumieť svojim silným a slabým stránkam a vďaka tomu pochopiť, čo Vás stresuje, čo motivuje, ako máte efektívne riešiť problémy a ako reagovať na konflikty
  • Zlepšiť komunikáciu a vzťahy s ostatnými v práci aj mimo nej
  • Zostaviť výkonný a motivovaný tím a efektívne v ňom fungovať
  • Stať sa lepším lídrom a lepšie viesť tím vďaka porozumeniu profilov a motivácie iných
  • Zdokonaliť predajné schopnosti prispôsobením komunikácie jednotlivým profilom

Je jednoduchá

ľudí rozdeľuje na 4 základné osobnostné typy

Je ľahko pochopiteľná

rýchla orientácia a pochopenie vlastného profilu aj profilov iných

Je prakticky využiteľná

v každodennom pracovnom aj osobnom živote

Využitie DiSC® v praxi

Je dôležité si uvedomiť, že neexistuje horší alebo lepší profil. Každý profil je dôležitý a je potrebný v každom dobre fungujúcom tíme alebo komunite. Je ale veľmi dôležité poznať svoj profil a svoje silné a slabé stránky. Pretože aj zo silnej stránky sa môže stať slabá stránka, pokiaľ sa nesprávne používa.

VÝBER ZAMESTNANCOV

VÝBER ZAMESTNANIA

LEADERSHIP A VEDENIE ĽUDÍ

ROZVOJ A MOTIVÁCIA ZAMESTNANCOV

OSOBNÝ ROZVOJ A OSOBNÝ POTENCIÁL

KOMUNIKÁCIA A KONFLIKT MANAŽMENT

TÍMOVÁ PRÁCA

PREDAJ

DiSC Profil je systém, ktorý poskytuje vyhodnotenie prostredníctvom on-line dotazníku. Vyplnenie dotazníku trvá cca 15-20 minút. Systém následne vygeneruje analýzu silných a slabých stránok a možnosti ich ďalšieho rozvoja.

Výsledkom je cca 20-stranový report, ktorý obdržíte e-mailom a následne ho môžete prediskutovať s kvalifikovaným certifikovaným DiSC koučom alebo na praktickom seminári.
Vďaka tomu môžte využít Váš potenciál naplno.