DiSC PRODUKTY

DiSC nástroje, ktoré môžete využiť

PROFIL DiSC CLASSIC 2.0

DiSC Classic 2.0 je najpoužívanejším DiSC profilom a poskytuje prehľadnú analýzu silných a slabých stránok jednotlivca. Je vlajkovou loďou medzi DiSC nástrojmi spoločnosti Inscape Publishing. Pomôže Vám zlepšiť komunikáciu, vzťahy a znížiť konflikty. Získate informáciu o Vašom dominantnom profile, vďaka čomu lepšie porozumiete Vašim potrebám, tendenciám správania a zistíte, prečo a ako reagujete v konkrétnych situáciách. V reporte dostanete  odporúčania na to, ako zvýšiť Vašu produktivitu a potenciál.

Dotazník sa vypracováva online a je dostupný aj v českom jazyku. Jeho vyplnenie trvá cca 15-20 min. Následne Vám bude doručený podrobný report s analýzou Vašich silných a slabých stránok a odporúčaní na to, ako s nimi ďalej pracovať.

Profil osobnosti DiSC Classic 2.0
98 Eur bez DPH
ZĽAVA: DiSC profil osobnosti (bez konzultácie)
90 Eur 
TIP NA DARČEK: DiSC profil osobnosti (darčeková poukážka) + KNIHA "Obklopení idiotmi" popisujúca všetky DiSC typy osobnosti
109 Eur 
ZĽAVA: DiSC profil osobnosti + KONZULTÁCIA s koučom
130 Eur

DiSC KONZULTÁCIA

DiSC konzultácia je určená pre jednotlivcov, ktorí majú už vypracovaný report a chcú získať z toho maximum. Konzultácia Vám pomôže ujasniť si konkrétnejšie Vaše silné a slabé stránky, ako odomknúť Váš potenciál, aký typ práce je pre Vás vhodný, ako byť spokojnejší a efektívnejší v práci aj v osobnom živote. Lepšie porozumiete Vašim potrebám, tendenciám správania, dostanete konkrétne odporúčania a praktické návody na to, ako zvýšiť Vašu osobnú produktivitu, vlastný potenciál a vzťahy.

 

 

DiSC Classic profil + konzultácia
158 Eur bez DPH 
ZĽAVA: DiSC Classic profile + online KONZULTÁCIA
130 Eur bez DPH

DiSC SEMINÁR

Pri práci s DiSC profilom je dôležité nielen poznať svoj vlastný profil, ale vedieť aj rozpoznať profily iných ľudí a prispôsobiť im komunikáciu. Preto odporúčame účasť na celodennom intenzívnom seminári, na ktorom:

  • Účastníci pochopia princíp osobnostnej profilácie a svoje silné a slabé stránky
  • Naučia sa s nimi pracovať na dennej báze na zvýšenie svojho osobného potenciálu a zlepšenie výkonnosti i komunikácie s inými
  • Účastníci sa naučia základy ako rozpoznať profily iných ľudí, lepšie porozumieť ostatným, prispôsobiť im komunikáciu a zlepšiť vzájomnú spoluprácu
Online školenie (2 x 3 hodiny)
130 Eur bez DPH

Ak máte záujme o seminár pre firmu, kontaktujte nás.

DiSC LEADERSHIP PROFIL

Každý človek si vyžaduje iný prístup. To, čo platí na jedného, nemusí platiť na iných. DiSC Leadership report je skvelým nástrojom pre manažérov, lídrov, projektových manažérov, tím lídrov a všetkých, ktorí vedú ľudí a chcú zlepšiť svoje leadership schopnosti.

DiSC Leadership report obsahuje základnú analýzu silných a slabých stránok jednotlivca ako v reporte DiSC Classic. Zároveň je doplnený o detailnú analýzu a konkrétne stratégie ako komunikovať, motivovať, viesť, budovať vzťahy, predávať a dávať spätnú väzbu človeku s týmto profilom. Je preto výborným nástrojom nielen pre každého jednotlivca, ale aj pre jeho lídra.

Dotazník je dostupný v anglickom jazyku. Vypracováva sa online a jeho vyplnenie trvá cca 20 min. Následne Vám bude doručený podrobný 55- stranový report s analýzou Vašich silných a slabých stránok a stratégií na zvýšenie efektívnosti, zlepšenie komunikácie, predaja, dávanie spätnej väzby a motiváciu.

DiSC Leadership report
168 Eur bez DPH

DiSC WORK OF LEADERS PROFIL

DiSC Work of Leaders je leadership nástrojom, ktorý pomáha lídrom zlepšiť svoje leadership zručnosti, efektivitu, porozumieť svojmu štýlu vedenia a stať sa lepším lídrom, ktorý inšpiruje ľudí a rozvíja ich potenciál.

Tento report je postavený na 4-ročnom výskume a vstupoch od viac ako 300 lídrov a expertov z viac ako 150 organizácií. Je dostupný v anglickom jazyku. Vypracováva sa online a jeho vyplnenie trvá cca 20 min. Následne Vám bude doručený podrobný report s analýzou Vašich leadership schopností a s odporúčaniami na to, ako sa stať lepším lídrom.

DiSC Work of Leaders
198 Eur bez DPH

DiSC WORKPLACE PROFIL

DISC Workplace je novšou verziou DiSC CLASSIC 2.0. Otázky v dotazníku sú individuálne prispôsobené konkrétnemu požívateľovi tak, aby boli dosiahnuté čo najobjektívnejšie výsledky osobného hodnotenia. Prezentácia výsledkov a analýzy silných a slabých stránok je vizuálne prehľadnejšia a  jednoduchšia na pochopenie. Report výsledkov obsahuje aj inštrukcie na lepšie porozumenie ostatných profilov a  odporúčania na to, ako zlepšiť a zefektívniť vzťahy s inými.

Dotazník je dostupný v anglickom jazyku. Vypracováva sa online a jeho vyplnenie trvá cca 15-20 min. Následne Vám bude doručený podrobný report s analýzou Vašich silných a slabých stránok a odporúčaní na to, ako s nimi ďalej pracovať a ako zlepšiť komunikáciu a vzťahy s inými.

DiSC Workplace
108 Eur bez DPH

DiSC TÍMOVÝ PREHĽAD

DiSC tímový prehľad Vám poskytne prehľadné porovnanie profilov jednotlivých členov tímu. Obsahuje meno, vyobrazenie DiSC grafu a názov klasického profilu každého člena tímu, ktoré sú zoradené vedľa seba. Umožní Vám porovnať si profily jednotlivých členov celého tímu alebo konkrétnych pracovných skupín, oddelení resp. projektových tímov na základe vlastného výberu.

Základ reportu tvoria údaje z vypracovaného DiSC Classic 2.0 reportu. DiSC tímový prehľad je dostupný aj v českom jazyku.

DiSC tímový prehľad
na požiadanie

DiSC POROVNÁVACÍ REPORT

DiSC porovnávací report umožňuje zlepšiť a zefektívniť komunikáciu a vzťahy medzi dvoma osobami. 10-stranový report poskytne analýzu podobností a rozdielov v správaní a komunikácii dvoch ľudí. Zároveň poskytne odporúčania na zefektívnenie vzájomnej komunikácie a zlepšenie vzťahov.

Report je dostupný v anglickom jazyku. Základ analýzy tvoria údaje z vypracovaného DiSC Workplace reportu.

DiSC porovnávací report 2 ľudí
na požiadanie

DiSC ANALÝZA SKUPINOVEJ KULTÚRY

DiSC analýza skupinovej kultúry Vám pomôže preskúmať DiSC štýl a kultúru Vášho tímu. Poznanie kultúry a bližšej charakteristiky Vášho tímu Vám umožní lepšie spoznať nastavenie celej skupiny a prispôsobiť tomu charakter komunikácie, vedenia, motivácie a spätnej väzby. Tiež budete mať jasný prehľad o štruktúre tímu a  o  tom, či tento tím dokáže efektívne spolupracovať.

DiSC systémová analýza skupinovej kultúry je dostupná v anglickom jazyku. Je možné zabezpečiť vypracovanie sumarizácie v slovenskom jazyku. Základ analýzy tvoria údaje z vypracovaného DiSC Classic 2.0 reportu. DiSC analýza skupinovej kultúry je anonymná, neobsahuje mená jednotlivých členov tímu. Poskytuje preto nestranný pohľad a priestor pre objektívne pracovanie s jej výsledkami.

DiSC analýza skupinovej kultúry
na požiadanie