ÚSPEŠNÍ STAVAJÚ NA SVOJICH SILNÝCH STRÁNKACH

Nedávno som na konferencii počula riaditeľa nemenovanej banky rozprávať o zásadných zmenách, ktorými ich banka prechádza. V súvislosti so zmenami musel urobiť aj zmeny na riadiacich pozíciách. Povedal, že sa snažil do banky získať top ľudí. Preto „pretiahol“ niekoľko špičkových ľudí z konkurenčných bánk. Boli to profesionáli a top ľudia vo svojom odbore. Bol však sklamaný z toho, že po čase väčšina z nich odišla. Skrátka množstvo zmien a nastavovanie procesov od začiatku nezvládli. Hneď mi preblyslo hlavou, že keby poznali princípy osobnostnej typológie DiSC, pravdepodobne by si vybrali do tímu iných ľudí a boli by ušetrení tejto určite veľmi drahej skúsenosti. Ak Vás zaujíma, kde urobili chybu, čítajte ďalej. Poďme ale postupne.

Zo slabej stránky nikdy neurobíte silnú stránku

Keď chceme naplno využívať svoj potenciál a potenciál našich ľudí, je potrebné stavať na silných stránkach a naplno ich využívať. To ale neznamená, že slabé stránky máme ignorovať. Je potrebné poznať naše slabé miesta a pracovať do nich do takej miery, aby nás neobmedzovali v raste. Sústrediť však väčšinu svojej pozornosti na opravu slabých stránok je mrhanie potenciálom. Zo slabej stránky totiž nikdy neurobíte silnú stránku. Úspešné firmy preto podporujú prirodzené talenty a silné stránky svojich zamestnancov. Tie menej úspešné sa snažia opravovať slabé stránky. Zjednodušene povedané, ľudia dosahujú výnimočné výsledky vtedy, keď robia a rozvíjajú to, čo ich baví a na čo majú prirodzený talent. Vtedy sú výkonní, naplnení, motivovaní, angažovaní a sú inšpiráciou pre ostatných. Ráno vstávajú s nadšením a tešia sa do práce, pretože vidia zmysel v tom, čo robia. Aká je však realita? Robíte Vy alebo ľudia vo Vašej firme naozaj to, čo Vás baví a v čom ste prirodzene dobrí?

Viete, aké sú Vaše silné a slabé stránky?

Môžete s presvedčením povedať, že poznáte silné a slabé stránky seba a Vašich ľudí? Pred pár rokmi som to s presvedčením nevedela povedať ani ja. Samozrejme, každý z nás vie asi vymenovať pár svojich silných a slabých stránok. Koniec koncov, je to aj súčasťou každého pracovného pohovoru. Vedela som, že som komunikatívna, cieľavedomá, zodpovedná, odvážna, nadšená, rada sa učím nové veci atď. No nevedela som, že za týmto popisom môže byť skryté ešte oveľa viac. Spomínam si, že keď som bola po absolvovaní vysokej školy na pracovnom pohovore vo veľkej renomovanej audítorskej spoločnosti, neprijali ma. Celý deň sme robili rôzne testy, pracovali sme v skupinách a mala som pocit, že som bola vždy jedna z najlepších. Keď na konci oznámili, že nepostupujem do ďalšieho kola, bola som zaskočená ja aj ostatní uchádzači. Hovorili mi: „Veď Ty si bola najlepšia, ako to, že si nepostúpila?“ Áno, bola som skvelá, ale nie na rutinnú prácu v audítorskej firme… Ja som tomu vtedy nerozumela, oni áno :). S mojím osobnostným profilom by som tam dlho nevydržala…

Keby som poznala skôr svoj osobnostný profil, nevyhorela by som

A nerozumela som tomu ani oveľa neskôr. Dlhé roky som pôsobila v najväčšej slovenskej PR agentúre. Ako spolumajiteľka a riaditeľka klientského servisu som si sama vyberala ľudí do tímu. Vyberala som si ľudí, ktorí boli kreatívni, šikovní, komunikatívni, dynamickí. Ale všetci v tíme sme si boli podobní a chýbali nám „dokončovatelia“. Vtedy som to nevedela. Keďže som bola za tím zodpovedná a nikdy som neodovzdala horšiu ako 100%-nú prácu, musela som dokončovať ja. Dokončovanie a rutinné záležitosti tiež nie sú mojou silnou stránkou. Aj keď ma práca nesmierne bavila, musela som robiť veľa aktivít, ktoré ma ubíjali. Postupne som vyhorela. Keď sa na to dnes spätne pozerám, keby som vtedy poznala osobnostnú typológiu DiSC, zostavila by som si tím úplne inak a fungovala by som úplne inak.

Ako zistíte svoje talenty a silné a slabé stránky?

Toto všetko som pochopila až vďaka osobnostnej typológii DiSC, ktorú mi predstavil môj britský mentor. DiSC je metodológia, ktorá poskytuje analýzu silných a slabých stránok a možnosti ich zlepšenia pre jednotlivcov aj pre celé tímy. Tento model popisuje správanie človeka a definuje, prečo sa tak správa. Existujú viaceré osobnostné typológie a nástroje hodnotenia, napr. MBTI, StrengthsFinder, Realise, Talent Dynamic a mnohé iné. Viaceré z nich som si v minulosti urobila, prečítala, pri niektorých som sa zúčastnila aj seminárov. Ale okrem toho, že boli pre mňa zaujímavé (pretože mňa zaujíma všetko nové) založila som výsledky do foldra, viac som sa im nevenovala a informácie z nich som nedokázala využiť v každodennom živote a práci. Buď boli príliš komplikované alebo iba popísali existujúci stav a moje silné a slabé stránky, neposkytli mi však dostatočne jasný návod, ako s nimi pracovať ďalej.

DiSC Vám pomôže spoznať silné stránky seba aj iných

Naproti tomu ma DiSC nadchol svojou výstižnosťou a jednoduchosťou. Odkedy som pochopila jeho filozofiu a 4 základné osobnostné typy, využívam tieto vedomosti aktívne každý deň v pracovnom aj v súkromnom živote. Som schopná odhadnúť na základe rozhovoru alebo správania profil iných ľudí, lepšie im porozumieť a prispôsobiť im komunikáciu. A to nielen v pracovnej oblasti, ale aj v súkromí, najmä pri komunikácii s manželom a deťmi. Lepšie rozumiem, čo koho motivuje, čo je pre niekoho dôležité a čo vôbec nie. Výhodou DiSC-u je, že umožňuje nielen spoznať vlastné silné a slabé stránky, ale aj silné a slabé stránky iných. Po absolvovaní DiSC seminára a pochopení filozofie správania ľudí dokáže aj každý z Vás odhadnúť na základe správania profil iných bez toho, aby mal k dispozícii podrobnú online analýzu. Toto považujem za obrovský benefitom oproti ostatným typológiám. Táto vedomosť sa dá využiť na zefektívnenie vzájomnej komunikácie na pracovisku, zlepšenie medziľudských vzťahov, porozumenia, zníženie konfliktov. DiSC je skvelým nástrojom aj na prijímanie zamestnancov do tímu, budovanie výkonného tímu, vedenie a motivovanie ľudí, dávanie spätnej väzby atď. Každý osobnostný typ má totiž iné motivátory a každý dobrý manažér by to mal vedieť a prispôsobiť tomu svoje vedenie a komunikáciu. Ja som bola z DiSC-u taká nadšená, že po dvoch rokoch aktívneho používania som si urobila medzinárodnú certifikáciu a stala sa oficiálnym partnerom a trénerom DiSC na Slovensku.

4 základné osobnostné typy podľa metodológie DiSC

DiSC rozdeľuje ľudí do 4 základných typov – D – Dominantný, I – Interaktívny, S – Stabilný a C – konštruktívny. D a I sú viac extrovertné profily, C a S viac introvertné. Ľudia s profilom D a C sú viac zameraní na výsledky a fakty a ľudia s profilmi I a S zasa na ľudí a vzťahy. Je dôležité si uvedomiť, že neexistuje horší alebo lepší profil. Každý profil je dôležitý a je potrebný v každom dobre fungujúcom tíme alebo komunite. Je ale veľmi dôležité poznať svoj profil a svoje silné a slabé stránky. Pretože aj zo silnej stránky sa môže stať slabá stránka, pokiaľ sa nesprávne používa. Poďme sa ale pozrieť na každý typ bližšie.

D – Dominantný typ

Dominantné typy ľudí sa zameriavajú na výsledky. Sú rázni, akční, sebavedomí. Nemajú radi rutinnú prácu, skôr vítajú prekážky a výzvy, ktoré dokážu svojou odhodlanosťou a silou vôle prekonať. Dominantní ľudia sú extrovertní, radi rozprávajú, keď majú pocit, že je „o čom“. Sú to vizionári a obvykle majú veľmi dobré strategické myslenie. Myslia rýchlo a problémy pre nich nie sú prekážkou, ale výzvou. Výborne sa hodia na riadiace pozície a rozbiehanie projektov. Keď sa ale dostávajú do rutiny, robia to isté dookola, sú zavalení administratívou, nemajú dostatok právomoci a zodpovednosti, niekto im zadáva príkazy, kontroluje ich alebo sa cítia zviazaní, ich potenciál vyhasína. Títo ľudia sú obvykle skvelí lídri a majú úžasný potenciál, keď si uvedomia svoje silné aj slabé stránky a popracujú na nich. Keď však v rámci firmy umiestnite takéhoto človeka na nesprávnu pracovnú pozíciu alebo do nesprávneho tímu alebo do nesprávnej fázy projektu, postupne stratí motiváciu a vyhorí.

I – Influencer

„Influenceri“ sú veľmi spoločenskí, výreční, šarmantní a radi nadväzujú nové kontakty. Vedia si rýchlo získať ľudí, sú optimistickí, energickí, dokážu ostatných nadchnúť a motivovať. Radi veľa rozprávajú, „kávičkujú“, sú priateľskí, zábavní a potrebujú sa stále obklopovať ľuďmi a pracovať v tíme. Sú to obvykle výborní obchodníci, komunikátori, hovorcovia, ľudia pracujúci v PR alebo marketingu. Radi začínajú nové projekty, majú množstvo nápadov, sú kreatívni. Medzi ich slabé stánky patrí, že majú problém s dokončovaním projektov, plnením úloh načas a efektivitou. Môžu byť nezodpovední, čo sa týka plnenia úloh načas. Skôr totiž uprednostnia zábavu pred povinnosťamiJ Sú radi stredobodom pozornosti a potrebujú pochvalu a uznanie.

S – Stabilný typ (sociálny)

Stabilné typy ľudí sú väčšinou introvertné a veľmi sociálne orientované. Sú to podporovatelia, ktorí podporujú ostatných členov tímu. Sú starostliví a snažia sa každému pomáhať. Potrebujú pracovať v tíme, podporujú iných, viac im záleží na ostatných ako sa sebe. Majú radi stabilitu a zle zvládajú akékoľvek zmeny. Sú trpezliví, pracujú konzistentne, sú spoľahliví a zodpovední. Ťažko znášajú prekážky, problémy či výzvy. Dokážu dobre počúvať a trpezlivo vyjednávať. Nie je pre nich jednoduché nadväzovať nové vzťahy, skôr dokážu harmonizovať a prehlbovať existujúce vzťahy. Sú obvykle nerozhodní, nemajú vlastný názor, premýšľajú skôr krátkodobo ako dlhodobo. Nie sú to typy, ktoré dokážu posúvať biznis dopredu, sú ale nenahraditeľní pre každý tím, pretože ho dokážu stmeliť. Sú to dobrí sociálni pracovníci, sestričky, asistentky vo firmách, pracovníci na oddeleniach služieb zákazníkov, učitelia. Nevadí im rutinná práca. Často sa stáva, že trpia pocitom menejcennosti a majú nízke sebavedomie. Ich prínos pre firmu alebo akúkoľvek komunitu totiž nie je veľmi viditeľný. Keď oni sami ani ich okolie nerozumie typológii a nedokáže rozpoznať a oceniť ich silné stránky, cítia sa nedocenení, neužitoční a demotivovaní.

C – Konštruktívny typ (analytický)

Ľudia s osobnostným profilom C sú konštruktívne, analytické typy. Sú väčšinou introvertní, zameraný na detaily. Sú presní, kritickí, stále premýšľajú, zvažujú za a proti a hľadajú negatíva. Sú to perfekcionisti, odborníci a experti, ktorí fungujú dobre, keď majú jasne vymedzené pravidlá. Sú presní, systematickí a majú radi kvalitu. Radšej pracujú samostatne. Dokážu s ľuďmi jednať diplomaticky a v konfliktoch používajú nepriame prístupy. Potrebujú istotu a sú efektívni, keď všetko funguje v rámci vychodených „koľají“. Sú konzervatívni, nemajú radi zmeny, výzvy a neistotu. Potrebujú mať všetko pod kontrolou, sú zodpovední, ale ťažko si dokážu priznať chybu. Nevadí im rutinná práca. Sú to dobrí účtovníci, právnici, vedci, analytici alebo bankári.

Aj ten najtalentovanejší človek môže zlyhať, keď robí nesprávnu prácu

Vráťme sa teraz k nášmu príkladu z banky na začiatku článku. V banke si pravdepodobne vybrali skvelých odborníkov, ktorí mohli byť profil C – profesionáli, systematickí, presní, analytickí. Títo ľudia však fungujú výborne už v zabehnutom systéme a nemajú radi zmeny. Nebavilo ich „stavať na zelenej lúke“. Podľa všetkého nepoznali ani oni sami svoje silné a slabé stránky a správne to neodhadla ani banka, ktorá ich prijímala. Do banky, ktorá prechádza výraznými zmenami a nastavuje nové systémy a procesy, sú vhodné Dominantné typy ľudí, ktorí majú radi nové projekty, výzvy a prekážky a dokážu tieto prekážky efektívne prekonávať a dosahovať výsledky. Ľudia s profilom C by boli pre banku užitoční možno o pár rokov, keď bude všetko stabilizované a oni vôjdu do zabehnutého systému, kde už sú nastavené jasné pravidlá a štandardy.

Pozrime sa aj na iný príklad. V rámci jedného projektu som dostala do tímu partnera, ktorého profil je vysoké I. Je úžasný obchodník, dokáže ľudí nadchnúť a presvedčiť pre svoje myšlienky, vízie. Je kreatívny, vymýšľa stále nové nápady a nové produkty. Problémom je, že nedokáže veci doťahovať do konca, nedodržiava termíny, neurobí úlohy, na ktorých sme sa dohodli, v procese mení stratégiu a smerovanie svojich aktivít. Jeden týždeň sústredí svoje aktivity na jeden produkt, nedokončí, čo začal a už zameriava svoju pozornosť inde. Keby som nepoznala DiSC, tak by som si povedala, že tento človek je absolútne nespoľahlivý a nezodpovedný a nedá sa s ním pracovať. Ukončila by som s ním spoluprácu. Ja ako vysoký D profil potrebujem výsledky, zameranie na cieľ, jasnú stratégiu a akčné kroky. Teraz, keď rozumiem DiSC-u, to vnímam úplne inak. Rozumiem jeho nastaveniu a viem, čo môžem od neho očakávať. Namiesto toho, aby som sa rozčuľovala a snažila sa ho zmeniť, zvolila som stratégiu, že budem využívať jeho silné stránky a nebudem sa snažiť zásadne meniť jeho slabé stránky. On je nenahraditeľný v tom, ako dokáže pracovať s ľuďmi, presvedčiť ich o svojom produkte, ako pozná svoj produkt a ako ho dokáže prezentovať. V tomto ho nikto nedokáže nahradiť. Preto ho nechám robiť to, v čom je výnimočne dobrý a tie ďalšie kroky delegujem na niekoho iného. Ako sa hovorí: „Starého psa novým kúskom nenaučíš :).“

Ako funguje DiSC

Osobnostnú typológiu DiSC si môžete vypracovať online dotazníkom. Výsledkom je podrobná cca 25-stranová analýza silných a slabých stránok a možností ich ďalšieho rozvoja. Každý má obvykle jeden prirodzený profil D, I, S alebo C, ktorý ho najviac vystihuje. Dôležité je vedieť, ktorý to je. Ten sa najlepšie ukáže najmä v stresových situáciách. Iba keď fungujeme podľa neho, môžeme využívať maximálne svoj potenciál. Mnoho ľudí si počas života „adaptuje“ iný profil, aby sa prispôsobil okoliu, práci, ktorú robí, kolegom, partnerom a pod. Z dlhodobého hľadiska ho ale fungovanie v tomto profile ubíja, stresuje a demotivuje. Keď robíme niečo, čo pre nás nie je prirodzené, spotrebúvame oveľa viac energie ako keď robíme to, čo nám ide prirodzene dobre. To má za následok demotiváciu, postupné vyhorenie, depresie alebo iné fyzické či psychické ochorenia. Dá sa tomu predísť tým, že objavíme svoje silné a slabé stránky a začneme fungovať v súlade so svojím profilom, teda so samým sebou.

Samozrejme, každý z nás je originál a okrem svojho prirodzeného profilu máme aj prvky ďalších troch profilov. Na základe konkrétnej kombinácie všetkých 4 profilov dostanete v rámci DiSC analýzy aj klasický profil, ktorý Vás najviac vystihuje s ďalším odporúčaniami, ako maximalizovať svoj potenciál. Tých klasických profilov je 15 a patrí medzi nich napr. Inšpirátor, Bádateľ, Kreatívec, Organizátor atď. Z mojich skúseností vyplýva, že keď sa chce človek naozaj posunúť, je užitočné, keď online DiSC report prekonzultuje aj s DiSC koučom, aby ho lepšie pochopil a nastavil si ďalšie akčné kroky.

Čo je ale nesmierne cenné, je dokázať rozpoznať okrem svojich silných a slabých stránok aj silné a slabé stránky iných. Preto každému odporúčam absolvovať DiSC seminár, na ktorom pochopia celú psychológiu nielen svojho profilu, ale aj iných. Naučia sa rozpoznávať profily iných, lepšie im porozumieť a prispôsobiť im komunikáciu. Tým sa zlepšia vzťahy na pracovisku aj v súkromí. Absolventi dokážu využiť DiSC pri predaji, pri jednaní so zákazníkmi, nadriadenými či podriadenými. DiSC je skvelým nástrojom aj na zostavenie a vedenie efektívneho a motivovaného tímu. Každý dobrý tím musí totiž obsahovať každý profil. DiSC sa často používa pri nábore zamestnancov, ale je rovnako dôležitý aj pri vedení tímu. Tomu sú prispôsobené aj možnosti reportov, ktoré DiSC poskytuje. Medzi najvyužívanejšie patrí DiSC analýza silných a slabých stránok, DiSC leadership profil, DiSC predajný profil alebo DiSC tímový profil.

Vedecký základ DISC profilu bol vyvinutý na univerzite v Minesote v r. 1960. Viac ako 30 rokov výskumu je zárukou vysoko kvalitného osobnostného profilu, ktorý je v súčasnosti najrozšírenejším nástrojom na osobné hodnotenie na svete. Ročne ho využíva viac ako milión ľudí a doteraz bol použitý viac ako 50 miliónov krát. Je škoda, že na Slovensku sa zatiaľ využíva minimálne. Verím, že sa to zmení a že prínosy metodológie DiSC bude postupne využívať viac jednotlivcov a firiem aj na Slovenku.

Publikované v odbornom časopise: Zisk manažment – 10/2017